Szkoła pracy cz. 6

Dziecko z biegiem czasu poznaje coraz lepiej otaczający świat, ale ten proces poznawczy jest czymś powtórnym, czymś tylko pomocniczym. Zasadniczą linię rozwoju stanowi raczej stopniowe opanowywanie środowiska, a mianowicie dziecko coraz lepiej uczy się obracać na swą korzyść czynniki sprzyjające i bronić się przed niesprzyjającymi, a także coraz dobitniej wyraża swe myśli, fantazje i pragnienia za pomocą głosu i gestu, a marzy o zdobyciu jeszcze innych środków wypowiadania się takich, jak rysunek, modelowanie wyszywanie, wyroby z drzewa itd. I w szkole ta linia rozwoju powinna być utrzymana. Szkoła powinna być terenem działalności dziecka podobnie, jak życie poprzednie. Zadanie szkoły, polega nie na tym, aby odchylać rozwój dziecka od kierunku, który mu wykreśliła natura, lecz odwrotnie, aby ten rozwój naturalny spotęgować, przyśpieszyć i wzbogacić.

Jeżeli szkolą przyswoi sobie zasady powyższe, to życie szkolne ulegnie zasadniczym zmianom. Kształcenie będzie się, jak bywało nie drogą uczenia się z książki prawideł, opisów i opowiadań, jak to przeważnie dzieje się dzisiaj, lecz drogą pracy twórczej lub prac, mających na celu opanowanie otaczającego świata. Na pierwszy plan wystąpią rysunki, modelowanie, wyroby z drzewa i metalu, pielęgnowanie roślin i zwierząt, badanie doświadczalne zjawisk fizycznych, chemicznych itp.