Wykształcenie logicznego myślenia cz. 1

Kształcenie wywołuje w umyśle wyobrażenia, nauka poglądowa je rozjaśnia, pamięć je szereguje i utrwala, wyobraźnia, którą Goethe nazwał szkołą przygotowawczą na myślenie, tworzy nowe płody umysłowe. Ale gdyby umysł stanął na czynności wyobraźni, to wyobrażenia w ten sposób powstałe może by nie odpowiadały rzeczywistości, bo charakterystyczną cechą wyobraźni jest, że się nie troszczy o prawdziwość tego, co sama wytwarza. Ta strona naszej umysłowej mechaniki, która się zajmuje kontrolowaniem płodów wyobraźni, nazywa się myśleniem w ściślejszym znaczeniu tego wyrazu, a wyobrażamy sobie, że jest przywiązana do rozumu. Są ludzie, których umysłowy ustrój jest tego rodzaju, że stoją na stanowisku wyobraźni, ale nie umieją płodów wyobraźni przepuszczać przez próbę rozumu. Umysł ich pełen jest pomysłów, ale te nie zawsze odpowiadają rzeczywistości. Mówimy więc o takich ludziach, że mają bujną wyobraźnię, ale brak im rozumu. W społeczeństwie i takie jednostki są potrzebne w myśl przytoczonych wcześniej słów angielskiego historyka, ponieważ między pomysłami ich znajdować się mogą takie, które za stosowną poprawą dają się wykonać, ale to samo dowodzi, że istnieje potrzeba wykształcenia jeszcze innej strony naszego duchowego życia, a tą jest logiczne myślenie.