Wykształcenie logicznego myślenia cz. 11

Wada pospiesznego sądzenia w zbiorowej nauce jest prawie zawsze wyhodowana przez nauczyciela nieobeznanego dostatecznie z mechaniką myślenia młodzieży. Przeciętny człowiek potrzebuje pewnego wprowadzenia w zagadnienie, którym jego umysł ma się zająć. Musi on przygotować swoją świadomość na to zagadnienie, musi zepchnąć wszelkie wyobrażenia, które w danej chwili mogłyby tworzyć zawadę, musi wywołać pewien nastrój umysłu, potrzebny do tego celu. Tern więcej jest potrzebne takie nastrojenie umysłu u młodego ucznia. Nauczyciel musi więc nieraz dać sobie więcej czasu na wprowadzenie uczniów, musi użyć więcej słów, aby młodzież była wystawioną przez dłuższy czas na działanie jego pouczenia, musi nieraz, zwłaszcza przy trudniejszych zagadnieniach, pytanie kilkakrotnie powtórzyć, musi przez stosowne akcentowanie odnośnych wyrazów zwrócić uwagę na to, o co właściwie mu chodzi. Dopiero po takim przygotowaniu wolno mu uczniów zawezwać do sądu. Jeżeli to uczynić zaniecha, stawi krótkie pytanie, nie da czasu do obmyślenia odpowiedzi, zżyma się przy tym, że uczeń nie ma gotowej odpowiedzi, a tym samem pcha do pospiechu, to naturalnie otrzymuje często odpowiedź pierwszą lepszą, w której prawdziwość sam zagadnięty uczeń nie wierzy, tak że bezpośrednio po odpowiedzi ją odwołuje.