Wykształcenie logicznego myślenia cz. 12

Wystarczy postępować tak przez pewien czas, aby popsuć najlepszą generację.

Wreszcie do logicznego myślenia należy wnioskowanie, które jest tworzeniem nowych sądów ze sądów danych albo już pozyskanych. Każde myślenie jest pracą zarówno w obrębie pojęć, sądzenia i wnioskowania. Im więcej umysł ma sposobności ćwiczenia się w myśleniu i to myśleniu poprawnym, tym większa gwarancja żywości i poprawności w myśleniu. Sposobność wnioskowania i kontrolowania poprawności wniosków nastręcza nauka, bo nauka polega w znacznej części na wnioskowaniu. Każdy wykład, każda nauka jest właściwie szeregiem wniosków, w których pojęcia i sądy stanowią pierwsze przesłanki, pozyskane wnioski stają się przesłankami dla następnych wniosków i t. d. Umysł ludzki, wprawiwszy się w poprawne wnioskowanie w nauce wielu przedmiotów, zyskuje w końcu formalną siłę we wnioskowaniu, którą może przenieść na każdą umysłową treść.