Wykształcenie logicznego myślenia cz. 2

Za pomocą obserwacji przedmiotu umysł dochodzi do jego pojęcia. Myślenie jest w znacznej części operowaniem pojęciami. Pojęcie przychodzi do skutku w ten sposób, że umysł łączy ze sobą wyobrażenia na mocy wspólnych cech, tak że te pojedyncze wyobrażenia zlewają się w jedno wyobrażenie, które nazywamy pojęciem. Z pojedynczych wyobrażeń konia powstaje abstrakcyjne pojęcie konia. Zwykle w potocznym życiu utożsamiamy pojęcie i nazwę, która jest tylko zewnętrznym znakiem pojęcia. Znajomość nazwy, czyli wyrazu, nie jest rękojmią znajomości pojęcia. Często się bowiem przekonujemy, że nie tylko u dzieci, ale także i u dorosłych pojęcie i wyraz się nie zgadzają. Nauka nie dopuszcza do rozbieżności między pojęciem a nazwą. Nauczyciel, rozporządzający pewnym doświadczeniem, wie o tym, że nie zawsze może liczyć u ucznia na zgodę pojęcia z nazwą. W danym więc razie dla uniknięcia nieporozumienia może ucznia przestrzec np. ucząc początków łaciny przy wyrazie auriga (woźnica) dobrze uczyni, jeżeli stwierdzi, co właściwie woźnica znaczy, aby uczeń, zwiedziony żeńską końcówką tego wyrazu, nie podsuwał tym dwom wyrazom znaczenia jakiejś części woza, jak się to często zdarza, i nie używał ich w rodzaju żeńskim.