Wykształcenie logicznego myślenia cz. 3

Od dokładności pojęć zależy, dokładność myślenia. Im jaśniejsze i dokładniejsze są pojęcia, tym pewniej i dokładniej można niemi w myśleniu operować. Kto nie ma jasnych pojęć, tego myślenie jest niepewne i nieśmiałe, ponieważ czuje, że mu braknie podstawy do operowania pojęciami. Kto n. p. uczy się krystalografii, a nie postarał się wpierw o dokładne pojęcie kształtów brył, dla tego będą niezrozumiałe zagadnienia krystalograficzne.

Rozróżniamy w dydaktyce dwa rodzaje pojęć : psychologiczne i logiczne. Pierwsze powstają nieświadomie, bez udziału woli człowieka, na mocy doświadczenia i ćwiczenia. Prawo podobieństwa zestawia wspólne cechy wyobrażeń, które umysł abstrahuje. W ten sposób zyskuje dziecko prawie nieświadomie pojęcia przedmiotów ze swego otoczenia. Widząc po sobie sto stworzeń czworonożnych, ciągnących wóz albo noszących na swym grzbiecie jeźdźca, do siebie podobnych, wyrabia sobie samo przez najprostszą abstrakcją pojęcie konia. Pojęcia psychologiczne musi dziecko często poprawiać w miarę, jak jego doświadczenie się rozszerza, zanim umysł dojdzie do prawdy. Dziecko mozolnie rozróżnia swoje otoczenie ludzkie, myląc się co chwilę, zanim sobie wyrobi prawdziwe pojęcie o stosunku swojej jednostki do tych osobistości.