Wykształcenie logicznego myślenia cz. 5

Trudniejszą jest praca myślenia przy tworzeniu logicznych pojęć, które wymagają definicji. Pamięciowe przyswojenie sobie definicji jeszcze nie daje zrozumienia logicznego pojęcia. Na pewne zrozumienie pojęcia wtedy dopiero można liczyć, jeżeli uczeń przebędzie całą drogę, która od zakresu wyobrażeń aż do zdefiniowania pojęcia prowadzi.

Ćwiczenia w logicznym pojmowaniu, a więc tworzeniu abstrakcyjnych pojęć, dostarcza pełną dłonią nauka. Żadna nauka nie może się obejść bez operowania pojęciami. Skuteczność nauki jest jednakże w tym względzie tym większa, im więcej nauczyciel przez stosowne zarządzenia uczy wytwarzać pojęcia i zniewala ucznia do samodzielnego tworzenia. Do wytwarzania pojęć trzeba używać drogi badania zwanej analityczną albo indukcyjną. Wychodzi ona od wiedzy szczegółowej, od poznawania pojedynczych objawów i posuwa się ku objawom ogólnym. Droga analityczna podciąga przez wydzielanie cech wspólnych pojedyncze wyobrażenia niejako pod wspólny mianownik.