Wykształcenie logicznego myślenia cz. 7

Z tego względu nazywa się ją sokratesowską. Ponieważ prowadzi do znajdywania pojęć, zowie się także heurystyczną, a ponieważ używa się jej w nowszych czasach w katechezie, chociaż w zupełnie innym celu, katechetyczną. Uczenie za pomocą pytań to wodze, trzymane wprawną ręką, które prowadzą ucznia do celu, do którego dochodzi o własnych siłach, chociaż obca wola go do niego dojść zniewoliła. Przeszedłszy kilka razy z taką pomocą drogę od wyobrażeń do pojęcia, uczy się samodzielnie ją odbywać, czyli samodzielnie myśleć. Mistrzem w wywoływaniu jasnych pojęć za pomocą pytań był w starożytności Sokrates, a książkę jego ucznia Ksenofonta p. t. Wspomnienia o Sokratesie można uważać za najstarszy zbiór lekcji wzorowych w zakresie postępowania indukcyjnego w dydaktyce.

Skoro nauczyciel z uczniami przez abstrahowanie tworzy pojęcia, ćwiczy formalnie ich logiczne myślenie. Jeżeli gdzie, to na tym punkcie może być mowa o formalnym kształceniu umysłu, bo tworzenie pojęć jest niezależne od materiału naukowego i musi postępować w każdym przedmiocie tą samą mniej więcej drogą.