Wykształcenie logicznego myślenia cz. 8

Czy w matematyce, czy w nauce języków lub przyrody pojęcia tworzą się przez wyłączanie cech przypadkowych i nieistotnych a łączenie istotnych. Takie pojęcie posiadające wiele cech istotnych nazywa się jasnym.

Chociaż proces psychiczny przy logicznym myśleniu może być nieraz bardzo skomplikowany, to jednak podstawy tego myślenia są dość proste. Umysł nasz zestawia dwa lub więcej pojęć, z których jedno jest podmiotem, a drugie orzeczeniem, obok siebie i przez połączenie ich wydaje sąd czyli sądzi. Ażeby jednak sąd przyszedł do skutku, potrzebnym jest, żeby pojęcia, składające się na niego, zupełnie poprawnie i jasno zarysowały się w umyśle. Od jasności pojęć zależy jasność i możliwość sądu. Tylko to, co umysł jasno i poprawnie pojął, daje się przerobić na sąd. Często się słyszy, że ktoś wzbrania się w jakiejś sprawie wydać sąd, ponieważ jej nie dość jasno i poprawnie rozumie.

Otóż na tym punkcie zaczyna się już działanie nauki. Rzeczą nauki jest spowodować u młodzieży stałe przyzwyczajenie, aby nie prędzej przystępowała do łączenia pojęć w sąd, aż nabędzie jasne pojęcia. „Młodzież ma zawsze pod ręką gotowy sąd“, a prawdę tego zjawiska potwierdza codzienne doświadczenie.