Wykształcenie logicznego myślenia cz. 9

Przeto wypada rozpocząć kulturę rozumu w kształceniu od tego, że się ucznia zmusi do stworzenia sobie jasnych pojęć, zanim sąd wyda. Nie pozwalajmy mu sądzić, zanim do tego nadszedł czas. Jeżeli okazuje lekkomyślność w sądzie, przekonujmy go na każdym kroku, że się myli. Jeżeli się zabiera do sądu na mocy niejasnych pojęć, każmy wpierw przynajmniej poprawnie je reprodukować. Jeżeli nie namyśliwszy się zabiera się do odpowiedzi, każmy mu wprzód pytanie powtórzyć. Nie pozwalajmy mu wybiegać sądem za prędko poza pojęcia, które nie zajęły jeszcze pewnego miejsca w jego umyśle.

Złe przyzwyczajenie przy urabianiu sądu może zdziałać wiele złego. Nie tylko u poszczególnego ucznia, ale przy nauce zbiorowej w całej generacji wytwarza się nieraz jakiś fałszywy zapał. Zdarzają się generacje o dziwnym składzie, których tempo myślenia trzeba gwałtem wstrzymywać, aby to myślenie nie poszło na bezdroża. Są to umysły może nienajgorsze, bo przynajmniej chętne, ale przedstawiające dla swej nieoględności mniej podatny materiał dydaktyczny.