Wykształcenie pamięci cz. 12

Jednostronność pamięci u ludzi wykształconych dowodzi, że ona ma jeszcze drugą stronę t. j. że jest pamięcią nabytą, przywiązaną do wyobrażeń. Kto uczy się t. zw. słówek jakiegoś języka na pamięć, ten zyskuje pamięć w obrębie słówek tegoż języka, a w dalszym ciągu pamięć do języków w ogólności. Po przezwyciężeniu pierwszych trudności dalsze zapamiętanie staje się coraz łatwiejsze, choćby nauka dotyczyła coraz trudniejszych zagadnień. Wiadomo, że człowiek pod tym względem może dojść do wcale poważnych wyników. Mitrydates znał podobno 22 języków. Kardynał Mezzofanti przez uczenie się języków zyskał siłę w pamiętaniu języków, tak że ich podobno pięćdziesiąt osiem zdołał się wyuczyć. Lineusz, który podobno tępym był do nauki języków, przez ciągłe zajmowanie się nazwami botanicznymi zyskał siłę wyłącznie w kierunku pamiętania łacińskich nazw botanicznych, których natworzył i pamiętał tysiące.

Wszelkie jednostronne uzdolnienia naukowe polegają na jednostronnej pamięci i są czymś nabytym. Uczeń, interesujący się matematyką, większą pamięć okazuje dla zagadnień matematycznych, niż n. p. językowych.