Wykształcenie pamięci cz. 13

Z powodu wyrobionego upodobania matematycznego ma on w umyśle większą ilość pojęć matematycznych i te silniej są w umyśle wyryte, niż wszelkie inne wyobrażenia. Za tym idzie lepsza pamięć dla matematyki, ponieważ każde nowe pojęcie matematyczne, którego zapamiętanie innemu uczniowi sprawiałoby trudności, w jego umyśle ma już dla siebie przygotowane miejsce. We wszystkich wymienionych wypadkach mamy do czynienia z pamięcią nabytą, zawodową, zależną od nagromadzenia i silniejszego zaszeregowania jednostronnych wyobrażeń. Ponieważ te wyobrażenia zyskuje się za pomocą nauki, ta sama nauka wpływa zarazem na wykształcenie pamięci.

Jest to fakt nie dający się zaprzeczyć, że najrychlej przeciętny człowiek traci zdolność t. zw. mechanicznego uczenia się na pamięć t. j. zapamiętania szeregów wyobrażeń połączonych ze sobą tylko równoczesnością. Świeży umysł dziecka z łatwością obejmuje pamięcią długie ustępy prozaiczne i poetyczne. Łatwiej pamięta się w ogólności ustępy poetyczne, ponieważ pojedyncze części, czyli wiersze, połączone są ze sobą rymem.