Wykształcenie pamięci cz. 15

Jeżeli więc przez mechaniczne uczenie się na pamięć nie zyskujemy nic dla wykształcenia pamięci, to wyciągnąć z tego trzeba dla dydaktyki wniosek, że mechaniczne uczenie się na pamięć trzeba przełożyć na pierwsze lata kształcenia, a więc na czas, w którym szeregi wyobrażeń, połączonych ze sobą tylko równoczesnością, najłatwiej utrwalają się w umyśle. Zróbmy przegląd tego, co w późniejszym wieku jeszcze umiemy na pamięć, a przekonamy się, że to są nabytki z pierwszych lat nauki. Właściwe uczenie się na pamięć przypada na wiek dziecięcy.

Z tego samego powodu t. j. ponieważ mechaniczne uczenie się na pamięć po większej części nie ćwiczy mechanicznej pamięci, nie może być obojętną treść tego, czego każemy się uczyć. Wybór treści zależy od jej wartości. Każmy się więc uczniowi uczyć na pamięć tego, co wzbogaca jego umysł o pewną ilość dobrych, pięknych i szlachetnych wyobrażeń. Nowoczesna praktyka co do uczenia się na pamięć odbiega znacznie od dawniejszej. Póki panowało przekonanie, że, im więcej uczeń uczy się na pamięć, tym lepszą będzie ta pamięć, treść odgrywała małą rolę.