Wykształcenie pamięci cz. 16

Bardzo często wybór jej zostawiano uczniowi, bo cel osiągało się także przez uczenie się mniej dobrej treści. Obecnie młodzież uczy się tylko tego, co najlepsze, a ponieważ nie można być pewnym dobrego wyboru ze strony niedoświadczonej młodzieży, wybór uskutecznia nauczyciel. To, czego się młodzież uczy na pamięć, ma być dla niej skarbem na całe życie.

Oddziaływanie nauki na wykształcenie pamięci nabytej jest bardzo znaczne. Historyk rzuca nieraz całymi masami faktów i dat historycznych. Zdolność ta nie polega tyle na pamięci przyrodzonej jako formalnej sile, jak raczej na skupieniu się w jednym kierunku pozyskanych przez naukę historii wyobrażeń, tak że zapamiętanie jednego faktu historycznego powoduje zapamiętanie drugiego, trzeciego itd. Wojskowy zna rozłożenie kilkuset pułków, umie wyliczyć ich szefów, dowódców itd. Urzędnik kolejowy wie na pamięć czas przyjazdu i odjazdu kilkuset pociągów.