Wykształcenie pamięci cz. 17

Tak szczegółowa pamięć jest ściśle związaną ze szczegółowymi wyobrażeniami. Przeto znane zdanie Cycerona, że każdy jest wymownym w materii, którą dobrze zna, można zmienić na sentencję, że każdy okazuje dobrą pamięć w rzeczach sobie dokładnie znanych.

Jeżeli więc sobie uprzytomnimy, ile nauka, zwłaszcza że rozciąga się na tak rozmaite przedmioty, doprowadza do umysłu wyobrażeń, z jaką troskliwością chodzi około nich, jak stara się o ich jasność, o ich połączenie z innymi i zaszeregowanie, to możemy ogólnie powiedzieć, że przez naukę pamięć się ogólnie kształci, ponieważ na mocy prawa podobieństwa każde wyobrażenie, wchodzące do umysłu wykształconego, znajduje oddźwięk w innym pokrewnym wyobrażeniu. Umysł ma w każdym naukowym wyobrażeniu pomoc do reprodukcji nawet na pozór odrębnych wyobrażeń. Słowem można powiedzieć, że, kto wiele wie, ten wiele i łatwo pamięta, czyli materialnie nagromadzone wy obrażenia dają formalną siłę pamięci.