Wykształcenie pamięci cz. 4

Potem uzupełnia się i zaokrągla suma wyobrażeń, rozpoczyna się samodzielniejsza praca w ich zakresie, uzupełniają się nie dość szczelnie zrazu wypełnione szeregi i wiążą ze sobą w nowe wytwory i kombinacje. W wieku dojrzałym ustaje praca nabywania, a na mocy zyskanego nabytku wytwarza sobie człowiek własny sąd i własne zasady. Dziecko z daleko większą łatwością uczy się nowych rzeczy np. języka, niż człowiek dorosły. Im człowiek dalej posuwa się w wieku, z tym większym wysiłkiem uczy się nowych rzeczy, za to samodzielniej panuje nad zyskanymi wyobrażeniami. System nerwowy traci widocznie swoją pierwotną siłę i wrażliwość. Lecz nie tylko powstaje trudność przyjmowania nowych wyobrażeń, ale utrzymanie już nabytych wymaga ciągłej pracy. Dla tego, chcąc zyskane wyobrażenia utrzymać w umyśle, trzeba je w wieku dojrzałym częściej odnawiać, niż za młodych lat.

Przeciwstawieniem pamięci jest zapomnienie. Zapomnienie rzadko jest zupełne. Wyobrażenie, które raz do umysłu weszło, zwykle tkwi w nim bardzo długo, lecz nie może się podnieść do świadomości, ponieważ tysiące innych przeciwnych je spycha.