Wykształcenie pamięci cz. 5

Jeżeli umysł usunie te przeszkody i zdoła przezwyciężyć niemoc co do wyobrażeń, które chce odnowić, reprodukowanie się udaje. To, czego nie pamiętamy dzisiaj, przypominamy sobie z łatwością następnego dnia.

Wyobrażenie luźne, niepowiązane z innymi, łatwo ginie bezpowrotnie, n. p. Kochanowski urodził się w roku 1530, ale mógł się równie dobrze urodzić rychlej lub później. Jakoż dawniejsze podręczniki historii literatury podawały jako datum jego urodzenia za Starowolskim r. 1532. Jeżeli sobie zapamiętamy gołe datum urodzin Kochanowskiego, bez powiązania go z innymi wyobrażeniami, możemy je utrzymać tylko za pomocą ciągłego mechanicznego powtarzania, a taka pamięć, jak wiadomo, bardzo często zawodzi. Jeżeli je jednak zapamiętamy w otoczeniu innych wyobrażeń czyli zszeregowane np. w połączeniu z datum jego śmierci (r. 1584), w połączeniu z liczbą lat jego życia (54), w połączeniu z historią literatury, mamy większą pewność reprodukowania go, bo jedno ogniwo szeregu pomaga nam reprodukować cały szereg i odwrotnie cały szereg pojedyncze ogniwo.