Wykształcenie pamięci cz. 7

Ale przez częste powtarzanie szereg tak się ścieśnia, że odnawiamy wyobrażenia bez żadnego wysiłku woli i inteligencji. Kiedy przed laty król włoski Humbert przyjechał w odwiedziny do Berlina, jedna z aktorek berlińskich, rodowita Niemka, nie umiejąca po włosku, powitała go sonetem włoskim tak poprawnie wygłoszonym, że król odezwał się do niej po włosku, sądząc, że jest rodowitą Włoszką. Była to więc tylko mechaniczna pamięć. Słowa modlitwy mówimy mechanicznie, liczymy mechanicznie, nie zajmując się nieraz wcale treścią tego, co wymawiamy. Dzieje się to często w zastoju świadomości, tak że zasypiamy licząc lub odmawiając pacierz. W kształceniu istnieją całe masy materiału, które uczeń musi opanować przez t. zw. nauczenie się na pamięć. Jest to wiedza tak zmechanizowana, że ją każdej chwili ma pod ręką bez namysłu i nieświadomie. Uczeń musi umieć czytać mechanicznie, pisać mechanicznie, znajdować pokrycie słowne na pojęcie, znać t. zw. tabliczkę mnożenia mechanicznie i t. p. Na tej mechanicznej wiedzy opiera się dopiero dalsze kształcenie.