Wykształcenie wyobraźni cz. 1

To, co się powiedziało o pamięci i jej kształceniu, można także z małymi zmianami powtórzyć o wyobraźni, tern więcej, że wyobraźnia jest niczym innym, jak nieco odmienną czynnością w obrębie tychże wyobrażeń. Jeżeli bowiem niezmieniona reprodukcja wyobrażeń jest pamięcią, to zmienioną nazywamy wyobraźnią. Wyobraźnia na mocy istniejących wyobrażeń przez odejmowanie, dodawanie i kombinowanie stwarza nowe formy.

Tak samo jak przy pamięci, rozróżniamy dwie strony wyobraźni, t. j. przyrodzoną i nabytą. Żywość jej zależy od pierwotnego napięcia umysłowego. Umysły z przyrodzenia żywe, a więc obdarzone pomyślnym napięciem psychicznym, z większą łatwością operują wyobrażeniami, nadając im nowe kształty, umysły ciężkie mniej zdolne są do takiej twórczości. To pewne, że tworzenie nowych form jest zależne od istniejących wyobrażeń. O prawdziwości tego zjawiska przekonywają nas badania nad utworami literackimi, zmierzające do wykazania ich genezy. O Goethem wiadomo, że wszystkiego, co dał w swoich utworach, sam doświadczył w życiu. Bardzo by się mylił ten, kto by sądził, że cały Pan Tadeusz jest wytworem wyobraźni Mickiewicza. Wspomnienia współczesnych, zwłaszcza O dyń ca, pouczają nas o tern, że Mickiewicz natchnienia do swego poetyckiego opowiadania czerpał z portretowania osobistości, z którymi się w życiu spotykał, lub zdarzeń, w których uczestniczył. Prace nad genezą utworów literackich wykazują coraz więcej zależność wyobraźni autorów od własnego lub obcego doświadczenia.