Wykształcenie wyobraźni cz. 2

Tak samo w nauce. Jakżeż mało mamy prac naukowych, które by zawierały zupełnie nowe myśli. Zwykle jedna praca pobudza drugą, druga trzecią i t. d. Tam, gdzie wyobraźnia jednego autora stanęła, zaczyna budować wyobraźnia drugiego. Często nawet fałszywe wyniki jednego przez przeciwstawienie pobudzają wyobraźnię drugiego, tak, że autor chybionej rozprawy może pod pewnym względem o sobie powiedzieć, że się przyczynił do posunięcia nauki naprzód. Znany historyk angielski Buckie o tej sprawie tak się wyraża: „Przede wszystkim potrzeba rozprawy, a dalej wszystko już będzie dobrze, chociaż byśmy nie wiedzieć jakie popełnili błędy. Błąd ściera się z błędem, jeden drugim się prostuje, a prawda na jaw wychodzi. Taki jest rozwój ducha ludzkiego i z tego to biorąc stanowiska są twórcy nowych pomysłów, nowych wynalazków i nowych odszczepieństw dobrodziejami ludzkości. Czy mają słuszność albo w błędzie są, o to mniejsza. Podniecają oni ducha, rozbudzają do nowych badań, a na stare przedmioty z nowego patrzą stanowiska, przerywają bezczynność powszechną, niweczą gwałtownie wprawdzie, ale z wielce zbawiennym skutkiem, owe zamiłowanie starych nawyczek, które, popychając ludzi omackiem w ślady przodków, staje w drodze wszelkiemu postępowi, jako nieustanna, obca, a częstokroć zgubna zawada”.