Wykształcenie wyobraźni cz. 5

Jeżeli się jednak pospolicie tak nie dzieje, przyczyną tego jest zazdrość interesu, który chętnie skupia się w jednej umiejętności i tę wyposaża we wszelkie dostatki, a, wysiliwszy się niejako w jednym kierunku, z całą świadomością mniej dba o inne. Uczeń, który zyskał siłę w nauce języków, zwykle zasklepia się z upodobaniem w tej nauce, a mało sobie ceni matematykę i odwrotnie.

Nie znaczy to, że, będąc „mocnym w językach”, nie może się wyuczyć równie dobrze matematyki, lecz że jej nie chce się wyuczyć, bo nie chce rozdrabniać swego interesu. Praca wyobraźni jest w każdym przedmiocie naukowym nieco odmienną. Inne pole działania znajduje wyobraźnia przy nauce religii, języków, matematyki, historii, geografii i przyrody. Jeżeli więc uczeń miał sposobność nabrania wprawy w zakresie wyobraźni na tak różnorodnych przedmiotach, to można o nim powiedzieć, że zyskał zdolność wytwarzania nowych wyobrażeń, czyli że wyobraźnia jego jest ogólnie wykształcona.

Właśnie rozmaitość materiału, na którym uczeń przeprowadza kształcenie swej wyobraźni, daje rękojmię, że jego wyobraźnia nie będzie wykształcona jednostronnie i fałszywie. Najmniej krępowaną jest działalność wyobraźni w nauce języków i literatury, ponieważ najtrudniej przy tym wyobraźnię kontrolować rzeczywistością.