Wykształcenie wyobraźni cz. 9

O powyższym zapatrywaniu Lessinga będziemy mieli sposobność pomówić obszerniej na innym miejscu. Sposobności do operowania wyobraźnią nauka nastręcza bardzo wiele. Przede wszystkim pod tym względem można wyzyskać naukę języków, przy której istnieje możność wielorakiego kombinowania wyobrażeń. Przynależną część jednakże oddają celowi kształcenia wyobraźni wszystkie inne przedmioty naukowe. Zwłaszcza wypracowania piśmienne w ojczystym języku stają się znakomitym źródłem kształcenia, jeżeli się tematy tak dobiera, że uczeń już w pierwszych latach nauki musi w wypracowanie włożyć część własnego myślenia. W tym celu można skutecznie wyzyskać nawet reprodukcję treści utworów literackich, która zwykle stanowi znaczny procent tematów wypracowań młodzieży. Zamiast prostego reprodukowania całej treści, każmy uczniowi na początek zaokrąglić jedną część treści, albo ustęp epizodycznie traktowany zróbmy przedmiotem tematu, a przez takie odciąganie i dodawanie zmusimy go do „ruszenia fantazją“ i do samodzielnego operowania w obrębie znanego mu szeregu wyobrażeń. Skoro uczeń, otrzymawszy taki temat, pyta się, gdzie ma zacząć i jak daleko ma daną treść opracować, jest to znak, że temat jest zręcznie dobrany i działa, jak należy. Jakżeż kształcącym jest rozszerzenie dowolnymi dodatkami krótkiej danej opowieści.