Wyłożenie wiedzy cz. 3

Przygotowawszy w ten sposób oczekiwanie, w części syntetycznej jako coś nowego dajemy przystępną definicję bajki mniej więcej w tych słowach: „bajka jest to opowieść, w której pisarz, zwany poetą, wykazuje zalety i wady ludzi, występujących pod postacią zwierząt; każda bajka zawiera jakąś prawdę, która jest najważniejszą jej częścią i zwykle wyrażona jest na końcu, jak w naszej bajce: „tak zdrajcom bywa”. Powyższą definicję dajemy sami. Że w zbiorowej nauce ten i ów uczeń wie już, czym jest bajka i daje do poznania, że mógłby dać definicję bajki, nauczyciel może zignorować i nie kazać się w odpowiedzi zastąpić uczniowi.

Zgłębienie polegać będzie na tym, że prawdę zawartą w tej bajce zestawimy z przysłowiem: „kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada”. Na to uczniowie przytoczą może przykłady z bajek przeczytanych poprzednio poza urzędową nauką, albo z innej lektury. Może się da przeprowadzić analogię bajki Krasickiego z opowiadaniem z Tysiąca nocy i jedna o trzech zbójcach, którzy razem ukradli skarb i ukryli go w jaskini, jeden z nich otruł winem towarzyszów, ale zapomniawszy się spytać o sposób wyjścia z jaskini, zginął marnie.