Zrozumienie stopni formalnych cz. 1

Wypowiedziane w poprzednim wpisie wątpliwości nie zmierzają bynajmniej do tego, aby obniżyć wartość stopni formalnych. Są one formą uczenia uwzględniającą pracę umysłową ucznia przy nauce. Z tego powodu znajomość ich jest nieodzowną dla każdego nauczyciela, który chce dobrze uczyć. Niechaj więc uczący ma świadomość i zrozumienie stopni formalnych, ułatwi mu to wybór środków, których przy nauce użyć wypada. Ich miejsce powinno być przede wszystkim tam, gdzie przyszli nauczyciele przygotowują się do swego zawodu, a więc w seminariach nauczycielskich i w szkołach ćwiczeń. Przyszły nauczyciel niechaj się przyzwyczai postępowanie swoje zastosowywać do praw poznawania młodych umysłów. Niechaj przez zastosowywanie stopni formalnych nauczy się rozumieć proces psychiczny, który się w młodych umysłach podczas nauki odbywa.

Co do stosowania stopni formalnych, to nie ulega wątpliwości, że dzisiejsza nauka musi daleko więcej iść na rękę uczniowi, niż się to działo dawniej. Stosunki w nowoczesnej szkole tak się ułożyły, że nauczyciel bez użycia stopni formalnych obejść się nie może. Już przy omawianiu nauki według stopni formalnych zwróciliśmy na to uwagę, że uczniowie obdarzeni większymi zdolnościami sami wykonują pracę, którą powinien wykonać nauczyciel.